Analizy operacyjne

Analiza operacyjna jest specyficznym prześwietleniem i weryfikacją systemów zarządzania wszystkich lub konkretnych działów przedsiębiorstwa, co w efekcie pozwala precyzyjnie określić efektywność poszczególnych komórek organizacji. Analiza operacyjna jest najsilniejszym narzędziem wskazującym potrzeby zmian w obszarach nieprawidłowo rozwijających się lub wręcz rozbieżnych ze strategią całości firmy.

Podczas analizy operacyjne stosujemy metody badań opracowane przez Międzynarodowe Instytucje Analityczne poszerzone o doświadczenie praktyczne zdobyte przez konsultantów w takich sektorach jak: energetyka, przemysł motoryzacyjny, przemysł dziewiarski, handel i dystrybucja, przemysł chemiczny, przemysł spożywczy, przemysł dziewiarski oraz wiele innych.

Dzięki wiedzy, doświadczeniu oraz metodom użytym w procesie analizy operacyjnej jesteśmy w stanie komplementarnie odpowiedzieć na pytania o oszczędności z racji generowanych strat oraz możliwości wzrostowe i rozwojowe. Potencjał tak precyzyjnych danych zawdzięczamy poszczególnym obszarom badań: Efektem analizy operacyjnej jest określenie potencjału oszczędnościowego oraz rozwojowego przedsiębiorstwa, co w rezultacie prowadzi do przedstawienia recepty niezbędnych zmian w konkretnych komórkach.

Serdecznie zapraszamy


Zapraszamy do pobrania ulotki