Bussienes Consulting

Proces restrukturyzacji jest przeznaczony dla każdej firmy, która pragnie ograniczyć koszty a także optymalizować efektywność posiadanych zasobów. Zadaniem naszych konsultantów jest doprowadzenie do równowagi finansowej poprzez identyfikację i analizę obszarów potencjalnych oszczędności oraz jasnego określenia kierunków rozwoju do wykorzystania pełnej efektywności procesów biznesowych, zasobów ludzkich oraz możliwości operacyjnej przedsiębiorstwa.

Projekt naprawczy składa się z dwóch części: Podczas pierwszej części badane są następujące obszary: Na podstawie analizy operacyjnej powstaje kompendium określające potencjał oraz możliwości przedsiębiorstwa a co ważniejsze wartość oszczędności, jaka jest możliwa do wygenerowania podczas wdrażania niezbędnych zmian.

Projekt restrukturyzacji prowadzony przez SAS Consulting jest oparty o Międzynarodowe Standardy Projektowe a swoją skuteczność zawdzięcza konsultantom o wielobranżowej wiedzy popartej latami doświadczeń w większości sektorów gospodarki.

Dzięki naszym projektom naprawczym, które są przeliczane na konkretną wartość finansową zmianom oraz poprawom ulegają: Wygenerowanie oszczędności podczas projektu, o których jest mowa w kompendium analizy jest gwarantowana w każdej umowie.

Serdecznie zapraszamy


Zapraszamy do pobrania ulotki